กิจวัตรประจำวัน โรงเรียนอนุบาลคุณแม่

เวลา กิจกรรม
07.00 - 08.00 น._________________ รับเด็กตอนเช้า สวัสดีทักทาย
08.00 - 08.30 น._________________ อิสระเสรี เข้าห้องน้ำ ทำภาระกิจส่วนตัว
08.30 - 09.00 น._________________ เข้าแถวเคารพธงชาติ และกิจกรรมหน้าเสาธง
09.00 - 09.10 น._________________ ดื่มนมและตรวจสุขภาพ
09.10 - 09.30 น._________________ กิจกรรมวงกลม และเคลื่อนไหวจังหวะ
09.30 - 10.30 น._________________ เรียนรู้รอบตัว บูรณาการผ่าน Project approach
10.30 - 11.00 น._________________ กิจกรรมสร้างสรรค์ และกิจกรรมเสรี
11.00 - 11.30 น._________________ อิสระกลางแจ้ง และล้างมือ
11.30 - 12.00 น._________________ อิ่มอร่อยมื้อเที่ยง
12.00 - 12.15 น._________________ อาบน้ำ – แปรงฟัน
12.15 - 13.30 น._________________ พักผ่อนนอนหลับฝันดี
13.30 - 13.45 น._________________ เข้าห้องน้ำ – เก็บที่นอน
13.45 - 14.00 น._________________ อาหารว่างแสนอร่อย
14.00 - 14.30 น._________________ เกมสนุกพัฒนาความคิด
14.30 - 15.45 น._________________ กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านวิชาการ
15.45 - 16.00 น._________________ เตรียมตัวกลับบ้าน


1. พบหน้ากันครั้งแรกทักทายด้วยการไหว้ พร้อมกับกล่าวคำว่า “สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ” ตามด้วยชื่อคนนั้น
2. เมื่อมีคนให้ของต้องกล่าว “ขอบคุณครับ/ขอบคุณค่ะ” ทันที และไม่วิจารณ์สิ่งของที่คนอื่นให้มาในเชิงลบ
3. เมื่อเป็นคนฟังต้องสบตาคนพูด ไม่พูดแทรก และเมื่อเป็นคนพูดต้องสบตาผู้ฟังเพื่อแสดงความจริงจัง สื่ออารมณ์และแสดงความเคารพคนอื่น
4. เมื่อมีผู้เสนอความเห็นต้องหันหน้าไปทางผู้พูด ไม่หัวเราะเยาะแม้ไม่เห็นด้วย เมื่อต้องการแสดงความคิดเห็นให้ยกมือรอ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงพูด
5. ชื่นชมคนอื่นอย่างจริงใจด้วยคำพูดหรือการปรบมือและไม่หัวเราะเยาะความผิดพลาดของคนอื่น
6. รวมกลุ่มประชุมนอกชั้นเรียนหรือในชั้นเรียนอย่างสำรวมและอดทน
7. เล่นเกมหรือกีฬาอย่างจริงจัง เมื่อชนะไม่คุยโว และเมื่อแพ้ไม่โกรธขึ้ง
8. ไม่ละเมิดร่างกายผู้อื่น และไม่รังเกียจคนอื่น ไม่กันที่นั่งใกล้ตัวสำหรับใคร
9. ขออนุญาตก่อนหยิบสิ่งของของคนอื่น และเมื่อได้รับอนุญาตจึงหยิบสิ่งของ
10. เวลาเข้าแถวไม่แซงคิว เมื่อออกนอกแถวแล้วให้ต่อท้ายแถว
11. กล่าวขอโทษอย่างจริงใจเมื่อทำไม่ถูกต้อง หรือรู้สึกผิด
12. ซื่อตรงและกล้ารับผิด
13. ตรงต่อเวลาเสมอ
14. นอกเหนือจากนี้ เป็นคนดีเท่าที่เป็นได้ok

Copyright 2012 (c) www.anubankhunmae.com All rights reserved. tel : 089-2040170 ครูอ้อย
Login